Servicii > Cursuri > Formare Profesionala > Manager Proiect                                                    Site map:
Manager Proiect
      Cursul prezinta notiuni fundamentale de management de proiect in conformitate cu metodologiile consacrate de management al proiectelor si cu standardul ocupational pentru profesia de manager de proiect (COR 241919).
      Cursul se adreseaza celor care au fost implicati sau urmeaza sa fie implicati in activitatea de management al proiectelor si care isi doresc sa obtina o recunoastere a competentelor lor in conformitate cu Standardul Ocupational din Romania pentru profesia de manager de proiect.
      Cursul de Manager de Proiect este sustinut de lectori de specialitate in domeniu, cu experienta in formare profesionala.
      Obiective:
  • Dobandirea abilitatilor necesare estimarii resurselor si asigurarii resurselor operationale pentru proiect;
  • Dobandirea competentelor necesare orientarii muncii echipei, asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului;
  • Asimilarea cunostintelor necesare identificarii si analizei riscurilor in implementarea proiectului;
  • Identificarea caracteristicilor si resurselor necesare unui proiect tipic;
  • Identificarea principiilor fundamentale pe care se bazeaza metodologiile de project management;
  • Planificarea si controlul evolutiei unui proiect;
  • Descrierea fazelor principale ale planificarii, monitorizarii si controlului unui proiect;
  • Introducerea notiunilor fundamentale despre management-ul resurselor unui proiect, management-ul financiar si al riscului, management-ul calitatii, controlul schimbarilor si al configuratiilor
      Recunoasterea diplomei:
      Cursul este recunoscut de catre Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. La finalul cursului se acorda un Certificat de absolvire pentru programul de Perfectionare -  Manager proiect.
      LOCUL DESFASURARII: Sediul Minerva Company din Constanta, B-dul 1 Mai, nr. 1, Bl H9 Parter.
      PERIOADA DESFASURARII: 60 ore. Programul se va definitiva prealabil, in functie de disponibilitatea lectorilor si a cursantilor.
      COSTUL CURSULUI: acopera cheltuielile legate de mapa de curs (suportul de curs pe suport electronic - CD, materiale suplimentare, manul de lucru), traineri, sala de desfasurare a cursului, organizarea examenului si emiterea certificatelor. Plata se poate efectua in 2 rate.
Copyright © Minerva Company. All rights reserved. Termeni de confidentialitate.