Parteneriate > Final de program e-CFR Constanta                                                                           Site map:
Final de program e-CFR Constanta
Proiectul "e-CFR Constanta"
din cadrul programului Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala -
Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca
din cadrul programului Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala -
      

Proiectul „e-CFR” Constanta la final

Contributia educatiei si instruirii la cresterea economica este larg recunoscuta de strategiile europene si nationale in Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, iar ritmul schimbarilor tehnologice, a integrarii pietelor nationale cu cele europene, ponderea tehnologiilor informatiei si a informatiilor propriu-zise in crearea produselor si serviciilor au determinat S.C. Intretinere si Reparatii Vagoane “CFR IRV” S.A. si S.C. Minerva Company SA sa initieze proiectul “e-CFR Constanta”, de pregatire in domeniul operarii calculatorului si in retele a 300 de angajati care functioneaza la nivelul judetului Constanta, invitand in proiect, ca asociat beneficiar si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “CFR Marfa”-Sucursala Constanta. Obiectivul pe care si l-a propus proiectul este, astfel, de a contribui la sporirea competitivitatii fortei de munca existente, la toate nivelurile ierarhice, in vederea cresterii productivitatii la locul de munca.

Pentru a atinge acest obiectiv, strategia urmata de proiect a fost de a asigura un nivel standard de formare-perfectionare profesionala in domeniul operarii de calculatoare si in retele pe care sa se dezvolte abilitatile si cunostintele necesare operarii TIC specifice celor doua companii feroviare, implementate recent in contextul pregatirii integrarii sistemului romanesc in sistemele europene feroviare. In acest sens, proiectul a raspuns nevoilor reale ale celor doua companii-beneficiare si ale cursantilor, ca persoane individuale, motiv pentru care s-a realizat o evaluare riguroasa a acestor nevoi (incadrate in activitatile pregatitoare), iar in baza rezultatelor acestor evaluari s-a propus un concept nou de curs care a cuprinds pachetul standard cf. COR 312201 si un modul specific CFR care a tratat aspectele identificate in cadrul evaluarilor. Acest concept de curs s-a implementat pe o durata de 8 luni, dupa un orar care a luat in calcul toate elementele institutionale si individuale care ar putea sa il pericliteze, si anume: beneficiarii sunt companii feroviare ale caror sisteme de management raspund unor traditii in domeniu, programul de lucru al cursantilor este fix sau in ture, numarul mare de cursanti poate destabiliza activitatile departamentelor din care provin, etc. Cursantii au provenit din 32 de tipuri de servicii asimilate cu TESA, au avut un orar flexibil, au avut o  promovabilitate de 100%, cursul finalizindu-se cu obtinerea unui certificat de absolvire.  Din cadrul Societatii Intretinere si Reparatii Vagoane “CFR IRV” S.A au urmat acest curs 62 de angajati, din care 40 % au fost barbati si 60% au fost femei. Din acestia 3% au virsta sub 25 ani, iar 24% au virsta peste 50 ani. Din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “CFR Marfa”-Sucursala Constanta au urmat acest curs 250 de angajati , din care 30% au fost barbati si 70% au fost femei. Din acestia 2% au virsta sub 25 de ani, iar 16% au virsta peste 50 de ani.
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 67.164 euro, din care sprijinul total financiar solicitat a fost de 52.387,92 euro, reprezentind 78 %. Contributia solicitantului S.C. Minerva Company S.A. a fost de 10.776,08 euro, iar a partenerului S.C. CFR IRV Constanta a fost de 4.000 euro, reprezentind in total 22 % din valoarea proiectului.
Proiectul „e-CFR” a avut o abordare inovatoare prin combinatia de 2 companii feroviare partenere in activitatea curenta care au adresat intr-un proiect comun nevoile specifice si locale de instruire. Deasemenea, plusul de valoare rezulta si din etapele succesive de evaluari riguroase la nivelul grupurilor tinta, pe parcursul proiectului, care au asigurat atingerea asteptarilor atat individuale, cat si institutionale.
Proiectul „e-CFR Constanta” a realizat obiectivele specifice pe care si le-a propus printr-o serie de activitati structurate in categorii care se sustin reciproc:

  • Activitati pregatitoare ale proiectului: coagularea grupului de cursanti la nivelul celor doi beneficiari; evaluarea nevoilor specifice la nivel de cursant (nevoile de instruire IT, asteptari) si de companie beneficiara (software tailor-made, TIC); definirea programei de curs in baza pachetului standard cf. COR 312201 si a unui modul CFR specific; pregatirea desfasurarii cursurilor – continut si logistic.
  • Activitatile de formare – perfectionare profesionala: sustinerea cursurilor cu evaluari individuale dupa fiecare modul, examinare finala.
  • Activitati de consolidare a cunostintelor: evaluarea impactului participarii la cursuri asupra activitati curente a cursantilor; consolidarea cunostintelor prin punerea la dispozitie a unui set de exercitii online si individual.
  • Activitati orizontale: promovarea si mediatizarea proiectului; activitati de management.

Ca o concluzie, rezultatele proiectului au fost:

  • Curs de formare-perfectionare operare calculator si in retele parcurs de 312 angajati, in baza pachetului standard de curs cf. COR 312201, a unui modul CFR dedicat TIC specifice beneficiarilor, in total 1.638 ore curs. Pachetul standard a fost abordat prin Cursul Start, 60 de ore, de 125 cursanti si prin Cursul Complet, 99 ore, de catre 187 cursanti.
  • Structura cursanti: 62 persoane angajati ai CFR IRV si 250 persoane angajati ai  CFR Marfa, organizati in 16 grupe de cate 18-20 cursanti. Cursurile au durat 8 luni.
  • Set de exercitii de consolidare a cunostintelor dobandite, post-curs, disponibile online si individual. Planuri de formare inclusive la nivelul celor 2 companii beneficiare.
  • Rapoarte de evaluare initiala asupra nevoilor individuale si institutionale; raport de evalare a impactului participarii la curs asupra activitatii curente la locul de munca.
  • Vizibilitate asupra proiectului realizata prin: eveniment de lansare-50 participanti-o zi in Constanta, 710 etichete, 6 afise, 3 sectiuni de web pe site-urile institutiilor implicate.

  • Exercitii practice postate pe intranet: Set 1 Set 2
Uniunea Europeana
Perioada de finantare: ianuarie 2008 – decembrie 2008
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei   informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Copyright © Minerva Company. All rights reserved. Termeni de confidentialitate.
s