Parteneriate > Prezentare Un viitor mai sigur!”                                                                            Site map:
Prezentare Un viitor mai sigur!”
Proiectul Un viitor mai sigur!”
este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active
de ocupare”, Domeniu major de Interventie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.”
       Proiectul „Un viitor mai sigur!” este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniu major de Interventie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.”
      Valoarea totala a proiectului este 2.048.260,00lei din care:
  • 1.863.916,60 lei, valoarea finantarii nerambursabile acordata din Fondul Social European
  • 184.343,40 lei , contributia beneficiarului
      Durata de implementare
       Proiectul se desfasoara pe o perioada de 24 de luni.
       Obiectivul general
       Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului pe piata muncii a somerilor de lunga durata, a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca, a somerilor peste 45 ani cât si a somerilor tineri.
       Proiectul isi propune apropierea de beneficiari a serviciilor integrate de:
  • informare si consiliere profesionala,
  • mediere a muncii,
  • calificarea sau recalificarea in domenii cerute pe piata locala, in vederea reintegrarii pe piata fortei de munca, contribuind prin acestea la atragerea cat mai multor persoane pe piata muncii si implicit la reducerea somajului.
       Cursurile de formare profesionala care se vor desfasura în cadrul proiectului sunt cursuri de calificare autorizate  CNFPA respectiv:
  • Instalator tehnico-sanitar si gaze;
  • Operator introducere, validare si prelucrare date;
  • Inspector Resurse Umane;
  • Manager în activitatea de turism
       Cui ne adresam?
       GRUPUL TINTA este format din 200 someri (persoane în cautarea unui loc de munca, someri de lunga durata, someri peste 45 de ani, someri tineri).
Uniunea Europeana
Perioada de finantare: noiembrie 2010 – octombrie 2012
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei   informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Copyright © Minerva Company. All rights reserved. Termeni de confidentialitate.